ДПА

28.04.2015   Administrator   Категорія: Навчальний процес

У К Р А Ї Н А

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА  I – III СТУПЕНІВ № 11

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

46024 м.Тернопіль, вул. Тарнавського, 6                          46024 Ternopil, Tarnavskogo St, 6

тел.: (0352) 26-91-21,26-96-53.                                    phone: +380 (0352) 26-91-21, 26-96-53.

e-mail: 11schoolternopil @gmail.com                                e-mail: 11schoolternopil @gmail.com

 

 

                                                               ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти і науки

 Тернопільської міської ради

                                                                                            __________   О.Похиляк

 

Наказ  №_______

10 квітня 2015 року 

Про створення державних атестаційних комісій,

розкладів державної підсумкової атестації

у 2014/2015 н.р. для учнів 4-х, 9-х,11-х класів

   Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 лютого2015 року за номером № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 №192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», п.4. наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08.10.2014 за № 1208/25985, від 16.12.2014 № 1475 «Про затвердження Календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12.02.2015 № 132), листів Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», від 20.01.2015 року № 1/9-21 «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 навчальному році», від 19.03.2015 року №  1/9-140 «Щодо забезпечення проведення державної підсумкової атестації з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання», наказів управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 26.02.2015 року № 72 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 н.р.»,  від 20.03.2015 року № 114 «Про закінчення 2014/2015навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах м. Тернополя», з метою створення належних умов у школі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2014/2015 навчального року й проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників  І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Створити державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів за курс повної загальної середньої освіти  (додаток 1).

2. Створити державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х  класів за курс базової загальної середньої освіти (додаток 2).

3. Створити державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів за курс початкової загальної середньої освіти  (додаток 3).

4. Затвердити розклади проведення державної підсумкової атестації учнів:

4.1.   11-х класів за курс повної загальної середньої освіти (додаток 1);

4.2.    9-х класів за курс базової загальної середньої освіти (додаток 2);

       4.3.    4-х класів за курс початкової  загальної середньої освіти (додаток 3).

5. Заступникам  директора з навчально – виховної роботи Макаренко А.В., Середі Я.П. оформити інформаційні стенди щодо державної підсумкової атестації з інформацією для учнів та батьків.     

До 01.05.2015р.

6. Цимбалі Л.С.  - вчителю інформатики школи  - розмістити цей наказ на офіційному сайті школи.

До 01.05.2015р.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора школи  з навчально–виховної роботи  Макаренко А.В., Середу Я.П.

 

 

                 Директор школи                                                                                                      П.С.Літинський

 

Вик. А.В.Макаренко

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток 1 до наказу

                                                                                                 від ____   2015р. № ____

Склад  державної атестаційної  комісії

Тернопільської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів  11

Тернопільської міської ради Тернопільської області

для проведення ДПА учнів 11 класів

за освітній рівень повної загальної середньої освіти у 2014 – 2015 н.р.

 

№ з/п

 

Атестаційний предмет

Клас

Дата

Кабі

нет

Початок атестації

Склад атестаційної комісії

Голова комісії

Члени комісії

Члени комісії

1. 

Математика

11

22.05.15

№ 05

9.00

Літинський П.С.

Горошко Н.М.

Стецик О.С.

2. 

Історія України

11

27.05.15

№ 05

9.00

Григор’єва Л.З.

Чернецька І.В.

Оршак С.В.

3. 

Англійська мова

11

27.05.15

№ 24

9.00

Макаренко А.В.

Бахуринська Г.О.

Бринь А.В.

4. 

Біологія

11

27.05.15

№ 18

9.00

Середа Я.П.

Бригідир А.З.

Крутовська О.С.

5. 

Фізика

11

27.05.15

№ 08

9.00

Літинський П.С.

Сівозад І.В.

Мельник М.Г.

 

 

                      

                                                                                                               

Додаток 2 до наказу

      від ____   2015р. № ____

Склад  державної атестаційної  комісії

Тернопільської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів  № 11

Тернопільської міської ради Тернопільської області

для проведення ДПА учнів 9 класів

за освітній рівень базової загальної середньої освіти у 2014 – 2015 н.р.

 

№ з/п

Атестаційний предмет

Клас

Дата

Кабі

нет

Початок атестації

Склад атестаційної комісії

Голова комісії

Члени комісії

Члени комісії

  1.  

Українська мова (диктант)

9 А

02.06.15р.

№ 20

9.00

Макаренко А.В.

Дика Н.М.

Кавецька С.П.

2.

Українська мова(диктант)

9 Б

02.06.15р.

№ 21

9.00

Літинський П.С.

Перейма Л.Я.

Балабан Г.М.

3.

Українська мова (диктант)

9 В

02.06.15р.

№ 34

9.00

Бригідир А.З.

Тимофієнко Н.І.

Марчук О.М.

4.

Математика (письмово)

9 А

05.06.15р.

№ 20

9.00

Макаренко А.В.

Літинський П.С.

Наревич В.Я.

5.

Математика (письмово)

9 Б

05.06.15р

№ 21

9.00

Григор’єва Л.З.

Горошко Н.М.

Стецик О.С.

6.

Математика (письмово)

9 В

05.06.15р

№ 34

9.00

Бригідир А.З.

Мельник М.Г.

Гірник Н.В.

7.

Історія України (письмово)

9 А

08.06.15р

№ 20

9.00

Макаренко А.В.

Чернецька І.В.

Оршак С.В.

8.

Історія України (письмово)

9 Б

08.06.15р

№ 21

12.00

Макаренко А.В.

Чернецька І.В.

Пилипчук Я.М.

9.

Географія (письмово)

9 В

08.06.15р

№ 34

9.00

Середа Я.П.

Купчак Л.Г.

Гладка В.В.

 

 

 

 

    Додаток 3 до наказу

                                                                                                                                                                                                      від  ____   2015р. № ____

Склад  державної атестаційної  комісії

Тернопільської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів  11

Тернопільської міської ради Тернопільської області

для проведення ДПА учнів 4 класів

за освітній рівень початкової  загальної середньої освіти у 2014 – 2015 н.р.

№ з/п

Атестаційний предмет

Клас

Дата

Кабі

нет

Тривалість атестації

Склад атестаційної комісії

Голова комісії

Члени комісії

 

  1.  

Українська мова

4 А

19.05.15

39

11.20–12.00

Григор’єва Л.З.

Крупей Г.І.

2.

Українська мова

4 Б

19.05.15

47

11.20–12.00

Макаренко А.В.

Мерва Г.М.

3.

Українська мова

4 В

19.05.15

49

11.20–12.00

Бригідир А.З.

Холодняк В.П.

4.

Математика

4 А

13.05.15

39

11.20–12.00

Григор’єва Л.З.

Крупей Г.І.

5.

Математика

4 Б

13.05.15

47

11.20–12.00

Бригідир А.З.

Мерва Г.М.

6.

Математика

4 В

13.05.15

49

11.20–12.00

Середа Я.П.

Холодняк В.П.

7.

Українська мова (читання)

4 А

21.05.15

39

11.20–12.00

Григор’єва Л.З.

Крупей Г.І.

8.

Українська мова (читання)

4 Б

21.05.15

47

11.20–12.00

Бригідир А.З.

Мерва Г.М.

9.

Українська мова (читання)

4 В

21.05.15

49

11.20–12.00

Макаренко А.В.

Холодняк В.П.