РЕЖИМ РОБОТИ 

Тернопільської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 11 

Тернопільської міської  ради Тернопільської області 

на 2021/2022 навчальний рік

      Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 самостійно приймає рішення про структуру навчального року та строки проведення канікул. При цьому терміни погоджуються з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, враховуючи, що тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів (без урахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

         Навчальний рік у школі розпочинається у День знань - 1 вересня. Школа працює у режимі 5-денного робочого тижня упродовж року.

         Навчальні заняття організовуються за триместровою системою:

                1 триместр - з 01 вересня по 12 жовтня 2021 року;

                2 триместр - з 18 жовтня по 18 листопада 2021 року;

                3 триместр – з 25 листопада по 30 грудня 2021 року;

                4 триместр – з 10 січня по 22 лютого 2022 року;

                5 триместр – з 28 лютого по 20 квітня 2022 року;

                6 триместр – 27 квітня по 04 червня 2022 року.

         Впродовж навчального року учні мають канікули:

                осінні: з 13 жовтня  по 17 жовтня 2021 року, з 19 листопада по 24 листопада 2021 року;

                зимові: з 31 грудня 2020  року по 09 січня 2022 року, з 23 лютого по 27 лютого 2022 року;

                весняні: з 21 квітня по 26 квітня 2022 року.

      Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 приймає рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних і проведення державної підсумкової атестації зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій. Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. У такому випадку адміністрація школи та вчителі обов'язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо. Менша кількість проведених вчителем уроків через об'єктивні обставини не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77),  Міністерства освіти України №102 від  15.04.1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно педагогічну роботу.

         Режим навчально-виховного процесу школи регулюється розкладом уроків, позакласних та інших занять, затверджених директором школи та погоджених головою ради школи.

         Тривалість уроків у 1 класах - 35 хв., 2-4 класах - 40 хв., у 5- 11 класах 45 хв.

         Навчальний заклад працює за типовими освітніми програмами, а саме:

                - 1, 2, 3, 4 класи – за програмою розробленою під керівництвом О.Я. Савченко, рішення Колегії МОН України від 22.02.2018р.;

                - 5-9 класи - Наказ  МОН України від 20.04.2018 р. №405;

                - 6, 8 класи – індивідуальна форма (педагогічний патронаж), Наказ  МОН України від 20.04.2018 р. №405;

                - 10, 11 класи - Наказ  МОН України від 28.11.2019р. №1493.

         Щоденний режим роботи школи встановлюється розкладом уроків та позакласних занять і графіком чергування вчителів та учнів.

         Щоденні заняття проводяться за наступним розкладом.

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

Урок

  Тривалість уроку

  1 класи

2 класи

3-4 класи

5-11 класи

  1

  1

08.30-09.05

1

08.30-09.10

 

1

08.30-09.15

2

2

09.30-10.05

2

09.30-10.10

 

2

09.30-10.15

3

3

10.30-11.05

3

10.30-11.10

1

10.30-11.10

3

10.30-11.15

4

4

11.30-12.05

4

11.30-12.10

2

11.30-12.10

4

11.30-12.15

5

5

12.30-13.05

5

12.30-13.10

3

12.30-13.10

5

12.30-13.15

6

6

13.30-14.05

6

13.30-14.10

4

13.30-14.10

6

13.30-14.15

7

   

5

14.30-15.10

7

14.30-15.15

8

   

6

15.30-16.10

8

15.30-16.15


         Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною системою. Тематичні оцінювання є обов'язковими і  проводяться згідно з графіком, затвердженим директором школи.

      Як передбачено у статті 12 Закону України (від 05.09.2017 №2145-VIII) «Про повну загальну середню освіту», результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у  сфері освіти і науки. Перелік предметів для державної підсумкової атестації для учнів  4,9 та 11 класів,  форми та терміни її проведення будуть затверджені додатково.

         За рішенням школи навчальні екскурсії у 1-4-х класах, навчальні екскурсії та навчальна практика у 5-8-х і 10-х класах проводяться у кінці навчального року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України  від 06.02.2008 року №1/9-61 «Методичні рекомендації  щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та начальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

        Організація освітнього процесу та харчування учнів в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11 відбуватиметься згідно з Постановою Головного Державного санітарного лікаря України № 50 «Про затвердження протиепідемічник заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»:

          - Розроблено графік харчування здобувачів освіти,

          - Забезпечена відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб,

          - Учні молодших класів харчуються на першій великій перерві, учні середніх і старших класів харчуються на другій великій перерві.

          - Розроблено маршрути руху здобувачів освіти (задіюються всі можливі входи в приміщення закладу).

          - Батьки попереджені про те, що їм забороняється допуск до школи, а також забороняється допуск супроводжуючим особам.

          - Педагогічний склад школи перед початком занять проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я.

         - Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим.

         - На вході до всіх приміщень закладу організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами.

         - Передбачено навчальні заняття на свіжому повітрі;

         - Наявна розмітка на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами.

         - Після кожного проводиться провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.

         - У відведених місцях у закладі  розміщені контейнери/урни з кришкою для використаних масок.