Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом

25.02.2015   Administrator   Категорія: Харчування

14124FX857501

 

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Тернопільської міської ради Тернопільської області

 

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО                                                            

                                                                  РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

                                                                  ПРОТОКОЛ № 6                                                           

                                                                  від    «23» грудня 2014 року                                         

                                                                  ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ   

                                                                  П.С. Літинський                                                            

                                                                  м.п.

 

 

     ТОРГИ (КОНКУРСНІ ТОРГИ)

 

 

 

на закупівлю послуг

 

 

ДК 016:2010  код 56.29.1

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом

(послуги по харчуванню дітей в шкільній їдальні)

 

 

               ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

м. Тернопіль – 2014

 

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2.Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

5. Строк протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6.  Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником          

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1. Форма «Пропозиції конкурсних торгів»

Додаток 2. Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності Учасників кваліфікаційним та іншим вимогам встановлених в документації конкурсних торгів

Додаток 3. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Додаток 4. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Додаток 5. Технічні вимоги

 

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.  

2. Інформація про замовника торгів

 

повне     найменування

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Тернопільської міської ради Тернопільської області

місцезнаходження

вул. Генерала М. Тарнавського, 6, м. Тернопіль, 46024

посадова особа замовника,  уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Літинський Павло Степанович - директор Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Тернопільської міської ради Тернопільської області, вул. Генерала М. Тарнавського, 6, м. Тернопіль, 46024, (0352) 26-91-24 e-mail: [email protected]

3. Інформація про                                          

предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

ДК 016:2010  код 56.29.1 Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (послуги по харчуванню дітей в шкільній їдальні)

вид предмета    закупівлі

Послуги – послуги по харчуванню дітей в шкільній їдальні

місце, кількість,обсяг поставки   товарів (надання послуг, виконання робіт)

Місце надання послуг: вул. Генерала М. Тарнавського, 6,                                 м. Тернопіль, ТЗОШ №11, їдальня школи ТЗОШ № 11

 

Кількість: 98310 обідів.

 

строк поставки   товарів (надання послуг, виконання робіт)

Протягом 2015 року.

4. Процедура  закупівлі

Відкриті торги                               

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах       

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких)    повинна бути     розрахована і зазначена ціна   пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у дол. США, євро, російських рублях. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США, євро, російських рублів або іншої валюти встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Перерахунок у національну валюту – гривню здійснюється наступним чином:

К=К1*К2, де

К1- ціна пропозиції конкурсних торгів в іноземній валюті (дол. США, євро, російських рублях) на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

К2 - курс гривні до відповідної іноземної валюти (дол. США, євро, російських рублів) на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Курс гривні до іноземних валют на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів визначається за даними офіційного веб-сайту Національного банку України (www.bank.gov.ua).

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою.

В разі надання документів, які необхідні для формування пропозиції конкурсних торгів учасника, виданих відповідними установами, підприємствами, організаціями російською мовою, допускається наявність даних документів на російській мові.

 У іншому випадку в разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений учасником торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника)

ІІ.  Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Фізична/юридична  особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не  має  права  з  власної  ініціативи  чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних  торгів,  крім  випадків, коли  внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами  чинного  законодавства або  такі  зміни вимагає рішення органу оскарження.  У такому разі замовник зобов'язаний  внести  відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до  статті 10 цього Закону.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів) (в разі визначення замовником частин предмета закупівлі).

Усі сторінки (аркуш з обох боків) пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані.

 Усі сторінки (аркуш з обох боків) пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника*, крім оригіналів документів та нотаріально завірених копій. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Для участі у розкритті пропозицій конкурсних торгів повинен бути наданий один із зазначених документів, а також копія документу, що засвідчує особу.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника  процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери телефонів

- маркування: „Не відкривати до 10.00 год. 30.01.2015”.

(згідно пункту 1 розділу IV цієї документації конкурсних торгів, у разі переносу розкриття пропозицій зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів на яку перенесено розкриття пропозицій).

Не правильне оформлення, запечатування та/або маркування конверту, всупереч вимог документації конкурсних торгів, може призвести до того, що замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

         - змісту, який має бути першою сторінкою пропозиції конкурсних торгів, в якому зазначається перелік всіх документів з нумерацією сторінок по порядку.

         - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

        - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі)

        - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

       - інформації про субпідрядника (субпідрядників);

       - документально підтвердженої інформації про їх відповідальність кваліфікаційним критеріям;

         - форми пропозиції конкурсних торгів згідно Додатку 1;

  - інших документів, визначених в документації конкурсних торгів та додатках до неї.

Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається документацією конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Відсутні, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу не втрачаючи при цьому забезпечення пропозиції конкурсних торгів (в разі вимоги надання забезпечення);

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (в разі вимоги надання забезпечення).

6.Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасники повинні відповідати кваліфікаційнім критеріям та іншим вимогам встановленим в ст.ст. 16, 17 Закону (документальне підтвердження відповідності яким зазначено  в Додатку №2)

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у документації конкурсних торгів.

Постачальник відповідає за якість поставлених товарів.

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам встановленим в Додатку №5

8. інформація про субпідрядника (субпідрядників)

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій конкурсних торгів по окремим частинам (лотам) предмета закупівлі не передбачається. Пропозиції конкурсних торгів щодо предмету закупівлі подаються в цілому.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником     

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (в разі встановлення вимоги щодо його надання). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасника про зміни або заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з позначкою на конверті “Зміни” або “Відкликання” відповідно.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

 

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

 

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

 

 

 

 

Особисто або поштою

 

 

 

46024, м. Тернопіль, вул. Генерали М. Тарнавського, 6, ТЗОШ № 11, кабінет директора.

 

30.01.2015 р. до 09.30 год.

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

46024, м. Тернопіль, вул. Генерали М. Тарнавського, 6, ТЗОШ № 11, кабінет директора.

 

 

30.01.2015 р. об 10.00 год.

 

 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Детальне вивчення пропозицій конкурсних торгів проводиться комітетом з конкурсних торгів після їх розкриття.

При детальному вивченні пропозицій конкурсних торгів увага приділяється:

а) правильності оформлення документів пропозицій конкурсних торгів відповідно встановлених форм, наявності підписів, печаток (за наявності) тощо;

б) відповідності учасників кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника;

в) відповідності пропозицій конкурсних торгів умовам цієї документації конкурсних торгів;

г) іншим вимогам передбачені документацією конкурсних торгів.

д) Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо пропозиція конкурсних торгів визначена такою, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється й не може згодом приводитись у відповідність.

Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені на підставі критеріїв і методики оцінки пропозицій, зазначених  нижче.

Критерієм оцінки є ціна. Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку №3.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

 • при розходженні між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача (в разі арифметичних дій), в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

 

3.Інша інформація

 

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

         Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів несе самостійно. До розрахунку ціни  пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, у тому числі і ті, що пов'язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

          Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

      У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, то при вирішенні останніх комітет з конкурсних торгів та Учасники процедури закупівлі керуються чинними нормативно-правовими актами України.

           Під час проведення даної процедури закупівлі сторони передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг;
 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 • виявлення факту змови учасників;
 • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій;
 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
 • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

           У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Під час здійснення  закупівель  за  скороченою  процедурою  з учасником,  пропозицію  конкурсних  торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про  акцепт  пропозиції  конкурсних  торгів,  але  не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю передбачено Розділом ІХ Закону та в Додатку №4 даної документації конкурсних торгів.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Надання  забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається