Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (додатки)

25.02.2015   Administrator   Категорія: Харчування

ДОДАТОК №1

Форма „Пропозиція конкурсних торгів” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ФОРМА „ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ”

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ДК 016:2010  код 56.29.1 Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (послуги по харчуванню дітей в шкільній їдальні), згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції на загальну суму грн. (зазначається з ПДВ або без ПДВ):

__________________________________________________________________________

(Цифрами та словами)

Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником у строк не раніше ніж через десять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.

5. Умови розрахунків: ____________________________________________________.

(оплата за фактом поставки товару (протягом 3 календарних днів), відтермінування платежу)

6. Строк надання послуг: ____________________.

 

Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).

Увага!!

* У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Ціна, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.

 

 

ДОДАТОК №2

 

Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності Учасників кваліфікаційним та іншим вимогам встановлених в  документації конкурсних торгів

Для юридичних осіб

Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям:

№ п/п

Кваліфікаційні критерії

 

Документи,  підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям

1.

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності), в якому зазначається наступна інформація:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

2.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності), в якому зазначається наступна інформація:

1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

3.

Наявність фінансової спроможності

1. Копія Балансу підприємства за останній звітний період (2013 рік)**.

2. Копія Звіту про фінансові результати за останній звітний період (2013 рік)**.

3. Копія Звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (2013 рік)**.

4. Оригінал довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, датована або датовані не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (в якій чи яких повинна бути інформація про відсутність простроченої заборгованості за кредитними угодами).

** В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати один або декілька з числа вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів.

4.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності) з інформацією про виконання  аналогічних договорів (не менше 2-х договорів) з аналогічним предметом закупівлі, який зазначено в даній документації конкурсних торгів, з копіями підтверджуючих документів (договори та/або видаткові накладні та/або оригінали листів-відгуків контрагентів)

 

Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника:

5.

Правомочність на укладення договору про закупівлю

Копія документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує договори (Протокол та/або Довіреність та/або Наказ, тощо)

6.

Документ, який підтверджує відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону

 

Оригінал довідки учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону, а саме:

- учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

 

7.

Документ, що підтверджує, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4  частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Довідка в довільній формі з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщені на офіційному веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) у розділі “Діяльність у сфері державних закупівель”, в якій учасник підтверджує, що  протягом останніх трьох років він не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4  частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

8.

Документ, що підтверджує, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не було притягнуто, згідно із Законом, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Оригінал або нотаріально завірена копія документу виданого відповідним територіальним управлінням Міністерства юстиції України про відсутність службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі в єдиній базі даних осіб, які вчинили корупційні правопорушення, не більше тридцятиденної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

9.

Документ, підтверджуючий, що:

- службову (посадову) особу учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

- Оригінал або нотаріально завірена копія документу(ів) Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України, яким підтверджується що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується,               засудженим(ою) (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває.

Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

10.

Відсутність рішення про визначення учасника в установленому законом порядку банкрутом чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з Єдиної бази даних, що учасник не є банкрутом, виданої територіальним органом з питань банкрутства Міністерства юстиції України або ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філією. Або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців, який містить дані про відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства. Документ повинен бути не більше тритижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Довідка (в довільній формі), підготовлена безпосередньо учасником процедури закупівлі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

11.

Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов‘язкових платежів)

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) (далі – Довідка) видана відповідною Державною податковою інспекцією, що діє станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

12.

Провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту.

1. Лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності) з інформацією:

- про статус Учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що Учасник веде господарську діяльність до положень його статуту.

 2. Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.

13.

Довідка, складена у довільній формі, за власноручним  підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності) яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);

в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;

14.

Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (або його нотаріально завірена копія) виданий не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. В витягу повинна бути інформація про місцезнаходження реєстраційної справи, для підтвердження, що учасника зареєстровано (або не зареєстровано) в офшорних зонах.

15.

Для платників ПДВ:

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. ( у разі наявності), або

- копія витягу з Реєстру платників податку на додану вартість ( у разі наявності)

16.

Для платників єдиного податку:

- копія свідоцтва про сплату єдиного податку. (у разі наявності)

17.

Інформація яка підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у документації конкурсних торгів. Дана інформація повинна відповідати технічним вимогам замовника встановленим в Додатку 5 документації конкурсних торгів.

18.

Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю (додаток № 4). Подається Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів на фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з  відбитком печатки (за наявності)

19.

Документ на особу (або довіреність) та копія паспорту цієї особи, що підтверджує право представляти інтереси Учасника при розкритті  пропозицій та засвідчувати своїм підписом документи, що мають до цього відношення.

20.

Документ, що підтверджує повноваження особи щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі. Може бути один з документів:

- виписка з протоколу засновників,

- копія наказу про призначення,

- довіреність або доручення

- інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

 

У разі перенесення дати розкриття, зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття зазначену у оголошенні про проведення торгів.

 

Для фізичних осіб-підприємців

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям:

№ п/п

Кваліфікаційні критерії

 

Документи,  підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям

1.

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності), в якому зазначається наступна інформація:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

2.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності), в якому зазначається наступна інформація:

1.Наявність  працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

3.

Наявність фінансової спроможності

1. Копія Балансу підприємства за останній звітний період (2013 рік)**.

2. Копія Звіту про фінансові результати  за останній звітний період (2013 рік)**.

3. Копія Звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (2013 рік)**.

4. Оригінал довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, датована або датовані не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (в якій чи яких повинна бути інформація про відсутність простроченої заборгованості за кредитними угодами).

** В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності) в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

4.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності) з інформацією про виконання  аналогічних договорів (не менше 2-х договорів) з аналогічним предметом закупівлі, який зазначено в даній документації конкурсних торгів, з копіями підтверджуючих документів (договори та/або видаткові накладні та/або оригінали листів-відгуків контрагентів)

 

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника:

5.

Правомочність на укладення договору про закупівлю

1. Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, (або його нотаріально завірена копія) виданий не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. (В витягу повинна бути інформація про місцезнаходження реєстраційної справи, для підтвердження, що учасника зареєстровано (або не зареєстровано) в офшорних зонах).

2. Копія паспорту фізичної особи-підприємця

3.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

6.

Документ, який підтверджує відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону

 

Оригінал довідки учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону, а саме:

- учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

 

7.

Документ, що підтверджує, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4  частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Довідка в довільній формі з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщені на офіційному веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) у розділі “Діяльність у сфері державних закупівель”, в якій учасник підтверджує, що  протягом останніх трьох років він не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4  частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

8.

Документ, що підтверджує, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником не було притягнуто, згідно із Законом, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Оригінал або нотаріально завірена копія документу виданого відповідним територіальним управлінням Міністерства юстиції України про відсутність службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та/або про відсутність фізичної особи, яка є учасником в єдиній базі даних осіб, які вчинили корупційні правопорушення, не більше тридцятиденної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

9.

Документ, підтверджуючий, що:

- фізичну особу, яка є учасником  не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

- службову (посадову) особу учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

- Оригінал або нотаріально завірена копія документу(-ів) Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України, що фізичну особу, яка є учасником та службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, засудженим(ою) (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути не більше тритижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

10.

Відсутність рішення про визначення учасника в установленому законом порядку банкрутом чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з Єдиної бази даних, що учасник не є банкрутом, виданої територіальним органом з питань банкрутства Міністерства юстиції України або ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філією. Або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців, який містить дані про відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства. Документ повинен бути не більше тритижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Довідка (в довільній формі), підготовлена безпосередньо учасником процедури закупівлі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

11.

Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов‘язкових платежів)

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) (далі – Довідка) видана відповідною Державною податковою інспекцією, що діє станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

12.

 Довідка, складена у довільній формі, за власноручним  підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності) яка містить наступні відомості:

а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);

б) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;

13.

Для платників ПДВ:

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. ( у разі наявності), або

- копія витягу з Реєстру платників податку на додану вартість ( у разі наявності)

14.

Для платників єдиного податку:

- копія свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі наявності).

15.

Інформація яка підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у документації конкурсних торгів. Дана інформація повинна відповідати  технічним вимогам замовника встановленим в Додатку 5 документації конкурсних торгів.

16.

Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю (додаток № 4). Подається Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів на фірмовому бланку з власноручним підписом учасника або уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також з  відбитком печатки (за наявності)

17.

Документ на особу (або довіреність) та копія паспорту цієї особи, що підтверджує право представляти інтереси Учасника при розкритті  пропозицій та засвідчувати своїм підписом документи, що мають до цього відношення.

18.

Документ, що підтверджує повноваження особи щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі. Може бути один з документів:

- виписка з протоколу засновників,

- копія наказу про призначення,

- довіреність або доручення

- інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

У разі перенесення дати розкриття, зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття зазначену у оголошенні про проведення торгів.

 

Примітки:

           * В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно законодавства складати, якийсь з вказаних документи, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї  пропозиції конкурсних торгів.

            Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком  2 документації конкурсних торгів подають  у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

 

 

ДОДАТОК №3

 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ  ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію „Ціна”:

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів по критерію Ціна дорівнює 100.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням  комітету конкурсних торгів.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів, у якій ціна предмету закупівлі найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл. = Цmin обчисл.*100, де:

Бобчисл. – обчислювальна кількість балів;

Цmin – найнижча вартість предмету закупівлі;

Цобчисл. – показник пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється

Максимально можлива кількість балів - 100.

 

 

ДОДАТОК №4

ІСТОТНІ УМОВИ, ЯКІ  ОБОВ'ЯЗКОВО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

1.  Істотними умовами договору про закупівлю є:

-    предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

-    обсяг надання послуг та вимоги щодо їх якості;

-    порядок здійснення оплати;

-    сума, визначена у договорі;

-    термін та місце надання послуг;

-    строк дії договору;

-    права та обов’язки сторін;

-    зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

-    відповідальність сторін.

2. Постачальник зобов’язується надати у встановлений строк послуги Покупцю, в асортименті, кількості та за цінами, що зазначені в Договорі, а Покупець зобов'язується прийняти ці послуги та оплатити їх. Ціни встановлюються в національній валюті України.

3. Обсяги закупівлі товару, що постачається відповідно до цього договору, можуть бути зменшені в залежності від реального плану фінансування Замовника, в межах укладеного договору.   

4. Надання послуг здійснюється протягом 5-ти денного строку після отримання письмового повідомлення (згоди) від Замовника.

Розрахунки здійснюються у безготівковій формі.

Розрахунки за надані послуги здійснюються за фактом надання послуг в продовж 30 днів з дня його отримання. У разі порушення  термінів поставки товару, затримки надання послуг чи виконання робіт, або недопоставки товару та надання послуг не в повному обсязі заявленому замовником постачальник, чи виконавець робіт сплачує неустойку у розмірі 0,1% вартості непоставленого товару чи ненадання послуг з якого допущення  затримка виконання за кожен день затримки; а за затримку понад 30 днів додатково  сплачується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

5. Якість послуг, що надаються, повинні відповідати стандартам. При наданні неякісних послуг постачальник усуває недоліки у 20-ти денний термін та сплачує замовнику штраф у розмірі 20% від суми поставленого неякісного товару (абзац 1,2 пункту 2 ст. 231 Господарського кодексу України).

6. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.

7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену Господарським та Цивільним кодексами України, та іншим чинним законодавством України.

8. У разі змін цін на послуги Постачальник повинен попередити Замовника про це за 50 діб та подати письмове обґрунтування збільшення ціни з пред’явленням всіх необхідних  документів. При цьому в продовж 50 днів з дня повідомлення Замовника про підвищення ціни, Постачальник згідно заявок Замовника  надає Замовнику послуги по цінам передбаченим договором.

Даний термін потрібен для можливості оголошення нових торгів Замовником

9. Послуги мають бути надані протягом 2015 року.

10. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

11. Учасник при укладанні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

12. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

13. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

14. Зміни до договору можуть вноситися тільки за згодою сторін та на підставі окремо укладених додаткових угод.

15. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до ст. 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзаців 3, 4, частини 2 ст. 31, абзацу 4 частини 5 ст. 36 та абзацу 2 частини 3 ст. 39 вищезазначеного Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до ст. 18 цього Закону.

Даний додаток № 4 обов’язково подається Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів на фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з  відбитком печатки (за наявності)

 

 

ДОДАТОК  №5

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 (код ДК  016:2010 - 56.29.1)

послуги щодо забезпечення харчування за контрактом (послуги по харчуванню дітей в шкільній їдальні)

Харчування, що надається, повинно бути якісним та відповідати вимогам діючих стандартів та розробленого двотижневого меню:

Понеділок:

Гречана каша  – 100/5гр

Яйце – 1/2 шт.

Салат з олією –50 гр.

Чай з лимоном – 200гр

Вівторок:

Картопляне пюре – 100/5гр

Котлета – 30гр

Чай з лимоном – 200гр

Середа:

Каша мол. з цукром – 200/10гр

Чай з лимоном – 200гр

Печиво

Четвер:

Пшенична каша – 100/5гр

Котлета – 35гр

Чай – 200гр

П’ятниця:

Макарони з тв. сиром  – 130/15/5

Чай з лимоном – 200гр

 

Понеділок:

Оладки з цукром – 100/5гр

Чай з лимоном – 200гр

Вівторок:

Плов – 120гр

Чай з лимоном – 200гр

Середа:

Картопляне пюре – 100/5гр

Яйце – 1/2 шт.

Салат –50 гр.

Чай з лимоном – 200гр

Печиво

Четвер:

Пшенична каша – 100/5гр

Печінкові оладки – 35 гр.

Чай – 200гр

П’ятниця:

Макарони з тв. сиром  – 130/15/5

Чай з лимоном – 200гр

 

Орієнтовні варіанти меню надавати з розрахунками в грамах.

                        Меню розробляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.04р. «Про затвердження норм харчування у навчальних  та оздоровчих закладах», наказу Міністерства Економіки України №265 від 01.08.2006р. «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та затверджується і погоджується у встановленому порядку, зокрема Тернопільською міською СЕС.

1) Учасник повинен мати :

-  централізоване складське приміщення, де зберігається товар та сировина відповідно до санітарних норм зберігання;

-   холодильні камери,  кількістю та місткістю, яка відповідає зберіганню товару;

- необхідний інвентар, посуд, прибиральний інвентар;

-  спеціалізований автомобільний транспорт у достатній кількості та санітарні паспорти на нього.

2) У випадку надання продуктів  в асортименті, який не узгоджений з СЕС, або таких, що не мають відповідних супровідних документів, вони не підлягають вживанню.

3) Процес організації харчування має базуватися на основі відпрацьованого режиму та графіку харчування,затвердженому директором школи, та суворого дотримання своєчасного завезення продуктів харчування та продовольчої сировини, відповідно до графіку завезення  для безперебійного дотримання двотижневого циклічного меню.

4) Забезпечення приготування сніданків  високої якості, проведення щоденного бракеражу страв за участю працівників замовника у відповідності до діючого  положення про бракераж на підприємствах громадського харчування.

5) Продовольчий товар та сировина повинна мати:

      - сертифікат якості;

      - якісне посвідчення;

      - гігієнічний висновок Міністерства охорони здоров’я.

6) Працівники, що здійснюватимуть харчування учнів, повинні мати санітарні книжки відповідно до вимог чинного законодавства.

7) Учні 1-4 класів та діти пільгової категорії забезпечуються сніданками.

    Одна порція сніданку  має складатися : м'ясні або рибні страви та гарнір, напій (компот, чай, сік, какао, молоко та кисломолочні продукти), овочі, фрукти ,  здобний виріб.

8) Вага готової порції повинна відповідати фізіологічним та натуральним нормам  згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.04 р. «Про затвердження норм харчування у навчальних  та оздоровчих закладах».

9) Учасники відшкодовують Замовнику  вартість комунальних послуг та енергоносіїв використану на приготування  порцій, шляхом обліку фактичного споживання у разі наявності лічильника, за  відсутності лічильника - розрахунковим шляхом, враховуючи потужність обладнання їдальні.

10) Кількість днів для організації харчування :

        передбачається режимом роботи школи. Харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгової категорії здійснюється тільки в учбові дні, обсяг послуг яких буде не перевищувати 98310 обідів.

11) Термін зберігання товару повинен відповідати  санітарним нормам зберігання

12) У перед епідемічний та епідемічний період, пов’язаний із захворюванням на грип та ГРВІ, здійснення С-вітамінізації їжі