ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

25.02.2015   Administrator   Категорія: Харчування

15024FX243045

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

№ __2__ від __16.02.2015 року __

1. Замовник.

1.1. Найменування. Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №11

1.2. Код за ЄДРПОУ.  14040658

1.3. Місцезнаходження.  вул. Генерала Тарнавського, 6, м. Тернопіль, 46024

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Літинський Павло Степанович - директор Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Тернопільської міської ради Тернопільської області, вул. Генерала М. Тарнавського, 6, м. Тернопіль, 46024, (0352) 26-91-24 e-mail: [email protected]

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування.

2.2. Код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 код  56.29.1 Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (послуги по харчуванню дітей в шкільній їдальні)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 98310 обідів

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Тернопіль вул. Генерала М. Тарнавського, 6 ТЗОШ №11, їдальня школи ТЗОШ №11

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 року

4. Процедура закупівлі.  Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. 11.school-info.te.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 23.12.2014р. № 219284

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

            найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів    __________________ ;

      (цифрами і словами)

            найвища ціна пропозиції конкурсних торгів      __________________ ;

      (цифрами і словами)

            ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів           __________________ ;

      (цифрами і словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення. 13.02.2015 року

12.2. Підстави. скорочення видатків на здійснення закупівлі послуг

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені

статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди.

14.2. Учасники рамкової угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

Заступник голови

комітету з конкурсних торгів                                  _________________      Середа Я.П.

 

Секретар  комітету з конкурсних торгів         _________________      Кантелюк І.В.

 

            Члени  комітету з конкурсних торгів:             _________________      Станьковський В.А

                                                                                 _________________      Затильна Г.Л.

                                                                                 _________________      Шушкевич Б.І.

Голова комітету з конкурсних торгів  ________________      П.С. Літинський