Інформація станом на 1 грудня 2020 року

07.12.2020   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

Вкладення: Баланс на 01 січня 2020 року

                        Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

                        Звіт про власний капітал за 2019 рік 

                        Звіт про надходження і використання іінших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)

                        Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2019 рік

                        Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

                        Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

                        Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

                        Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

                        Звіт про фінансові результати за 2019 рік

                        Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік