Річна звітність станом на 01 січня 2021 року

23.02.2021   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

Вкладення: Баланс на 01 січня 2021 року

                       Звіт про фінансові результати за 2020 рік

                       Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

                       Звіт про власний капітал за 2020 рік

                       Примітки до річної фінансової звітності

                       Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 01 січня 2021 року

                       Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2021 року

                       Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2020 р

                       Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2020 рік

                       Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  за 2020 рік

                       Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік

                       Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік